İstanbul Haber 34 – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

TURKCELL ILETISI 2023-09-19 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! TURKCELL ILETISI ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20 Eylül 2023 - 7:12

TURKCELL İRTİBAT HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 01.08.2023
Genel Heyet Tarihi 13.09.2023
Genel Heyet Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.09.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – 2022 faaliyet yılına ait İdare Şurası faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3 – 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Kontrol Rapor özetinin okunması
4 – 2022 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 – İdare Konseyi üyelerinin 2022 yılı hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
6 – T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Şurası onaylarının alınmış olduğu Şirket Temel Mukavelesi’nin 3., 4. ve 25. hususlarının gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
7 – a. 2022 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi b. Şirketimizce 1 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2023 hesap periyoduna ait genel şura toplantısı tarihinde bitecek periyot içinde yapılacak bağışların sonunun 2022 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin %1’ini aşmayacak formda tespitine yönelik İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağlanması c. b bendinde belirtilen toplam bağış fiyatı limitine ek olarak, Sermaye Piyasası Konseyi’nin 9 Şubat 2023 tarihli kararı ile tanınan imkân doğrultusunda, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve büyük bir yıkım ve 50.000’i aşan can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli ardışık zelzele felaketi nedeniyle bağış yapılmasına yönelik olarak alınan 16 Şubat 2023 tarihli ve 1920 sayılı İdare Heyeti kararının Genel Şuranın onayına sunulması ve bu kapsamda yapılacak olan ödemelerin 2023 yılı Eylül ve 2024 yılı Ocak aylarında iki taksitte yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması
8 – İdare Heyeti üyeliklerinde rastgele bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, İdare Şurası tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363. unsuru uyarınca seçilen İdare Heyeti üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Konseyin onayına sunulması ilgili mevzuat kararları uyarınca istifa yahut sair sebeple boşalan idare şurası üyeliklerine seçim yapılması ve misyon müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması
9 – İdare Heyeti üyelerinin fiyatlarının görüşülerek karara bağlanması
10 – Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı yeterince 2023 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Şurası’nın bağımsız kontrol kuruluşu seçimine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 – 2022 faaliyet yılına ait 2022 mali yılı net periyot karından 2.260.000.000 TL (ikimilyarikiyüzaltmışmilyon Türk Lirası) dağıtımına ait İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-22.1 sayılı Geri Alınan Hisseler Bildirimi ve 14 Şubat 2023 tarihli duyurusu kapsamında yapılan hisse geri alımları konusunda ortaklara bilgi verilmesi
13 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1. sayılı Kurumsal İdare Bildirimi’nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal İdare Unsuru kapsamına giren süreçler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
14 – İdare Şurası üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları mucibince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
15 – Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2022 faaliyet yılında 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler yahut bunlardan elde edilmiş gelirler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
16 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları Şirketimizin 13 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Şura toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Şirketin 2022 yılı faaliyetlerine ait bilanço ve kar ziyan hesapları onaylanmıştır. İdare Heyeti üyeleri misyon yaptıkları devir prestijiyle 2022 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı başka ibra edilmiştir. İdare Heyeti’nin Şirket Temel Kontrat değişikliklerine ait teklifi kabul edilmiştir. 2023 yılı bağış hududu, Şirketimizin Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan bir evvelki faaliyet yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan Turkcell Türkiye segmenti gelirinin yüzde birini (%1) aşmayacak halde olarak belirlenmiştir. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen sarsıntı felaketi nedeniyle yapılacak olan bağış ödemelerinin 2023 yılı Eylül ve 2024 yılı Ocak aylarında iki taksitte yapılmasına karar verilmiştir. Yıl içinde Sn. Tahsin Muharrir’in istifası ile boşalan idare şurası üyeliğine, Şirketimiz A kümesi hisse sahibi TVF Bilgi Teknolojileri İrtibat Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından aday gösterilen Sn. Melikşah Yasin’in, öteki idare heyeti üyelerinin vazife müddetiyle sonlu olmak üzere İdare Heyeti Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir. İdare Heyeti Lideri ve üyelerine aylık net 100 bin TL fiyat ödenmesine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için Güney Bağımsız Kontrol ve SMMM A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. 2022 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem unsuruna ait İdare Şurası Kararının oylanması sonucunda 2022 yılı hesap devrine ait 1 TL nominal pahalı beher hisse için brüt 1,0272727 TL (net 0,9245455 TL) nakit kar hissesine tekabül eden, brüt 2.260.000.000 TLtutarındaki kar hissesinin, ilan edilen kar hissesi dağıtım tablosu ve hisse başına kar hissesi bilgileri tablosu uyarınca, 20 Aralık 2023 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir. İdare Heyeti üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları yeterince müsaade verilmiştir.
2022 yılı Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Ortasında Şirket Merkezine Ait Ana Kontrat Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.09.2023

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kar Dagitim 13092023.pdf – Başka Genel Şura Sonuç Dokümanı
EK: 2 Turkcell-GK-Tutanak-13092023.pdf – Tutanak
EK: 3 Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Ek açıklama bulunmamaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196309

BIST

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    hassas kontrollü klima Tesettür giyim Deneme bonusu veren siteler asibet asibet giriş roofbet roofbet giriş ofansifbet ofansifbet giriş avvabet avvabet giriş
       

    COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR - 2022 - İSTANBUL HABER 34