İstanbul Haber 34 – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

GEZINOMI SEYAHAT 2023-08-30 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! GEZINOMI SEYAHAT ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
31 Ağustos 2023 - 9:00

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere Ait Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Siyaset ve Hedefler

A1.1. Paydaşlık idare şurası tarafından öncelikli çevresel, toplumsal ve kurumsal idare (ÇSY) hususları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Şirketimiz, iştirak stratejisi doğrultusunda kurumsal idare siyasetlerini uygulamakta olup öncelikli ÇS mevzuları, riskleri ve fırsatları şimdi belirlememiştir.
A1.1. İştirak idare heyeti tarafından ÇSY siyasetleri (Örn: Etraf Siyaseti, Güç Siyaseti, İnsan Hakları ve Çalışan Siyaseti vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal idareye ahenk faaliyetleri kapsamında, aşağıda belirtilen siyasetler şirketimiz tarafından İdare Konseyi Kararı alarak oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmuştur. Kar Dağıtım, Bağış ve Yardım, Fiyatlandırma, Bilgilendirme, İş Etiği Kodu, İnsan Kaynakları, İş Sıhhati ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti. https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri
A1.2. ÇSY siyasetleri kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli gayeler kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY siyasetlerine uygun kısa ve uzun vadeli amaçlar doğrultusunda uygulama hareket planlarının oluşturulması ve kamuya açıklaması konuları bedellendirilmektedir.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY siyasetlerinin yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya üniteler ile ÇSY bahisleriyle ilgili iştirakteki en üst seviye sorumlular ve vazifeleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz,çevre ve iklim değişikliği hususuyla ilgili iştirakteki en üst seviye sorumluyu, ilgili komiteleri ve misyonlarının açıklanması konusunu kıymetlendirmektedir.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya ünite tarafından, siyasetler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kere idare şurasına raporlanmıştır.
X Şirketimiz, ÇSY siyasetlerinin yürütülmesinden sorumlu komitesini şimdi belirlememiş ve kamuya açıklamamış olup, Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında belirlenmesi ve kamuya açıklanması konuları kıymetlendirilmektedir.
A2.2. ÇSY amaçları doğrultusunda uygulama ve aksiyon planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin sürdürülebilirlik faaliyetlerine ait bilgileri idare şurası faaliyet raporu yerine Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu şablonlarında açıklanmaktadır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile kelam konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma seviyesi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, ŞÇSY Kilit Performans Göstergelerinin (KPG) belirlenmesi ve yıllar bazında mukayeseli olarak açıklanması ayrıyeten teyit edilebilir nitelikteki bilgilerin varlığı halinde, KPG?leri lokal ve memleketler arası bölüm karşılaştırmalarıyla birlikte sunulması hususu bedellendirilmektedir.
A2.4. İş süreçlerine yahut eser ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını düzgünleştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz faaliyetlerinde, iş süreçlerinde sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak konulara kıymet vermekte, fakat kamuya açıklama yapılmamaktadır.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında iştirakin sürdürülebilirlik performansına, amaçlarına ve hareketlerine ait bilgi anlaşılabilir, hakikat ve kâfi bir biçimde verilmiştir.
X Şirketimizin sürdürülebilirlik konusunda çalışmaları mevcuttur fakat şimdi sürdürülebilirlik performans ölçütlerini belirlememiş olup bu konu bedellendirilmektedir.
A3.2. Paydaşlık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden hangileri ile bağlı olduğuna ait bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri?ndan hangileri ile bağlı olduğu hakkında bilgi verilmesi konusunu kıymetlendirmektedir.
A3.3. ÇSY bahislerinde aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY siyasetleri açısından kıymetli nitelikteki ve/veya faaliyetleri değerli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare mevzularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davası bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. İştirakin ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin sürdürülebilirlik konusunda çalışmaları mevcuttur lakin şimdi sürdürülebilirlik performans ölçütlerini belirlememiş olup bu konu bedellendirilmektedir.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Paydaşlık, etraf idaresi alanındaki siyaset ve uygulamalarını, hareket planlarını, çevresel idare sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirketimizin etraf idaresi alanındaki siyaset ve uygulamalarını, hareket planlarını, çevresel idare sistemlerini ve programlarını oluşturması ve kamuya açıklaması bedellendirilmektedir.
B2. Etraf idaresine ait bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ait olarak raporun kapsamı, raporlama periyodu, raporlama tarihi, raporlama şartları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında çevresel rapor hazırlamayı kıymetlendirmektedir.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim şurası üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel maksatlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin amaçların gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel mevzuların idaresi için sunduğu teşvikler bulunmamaktadır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel meselelerin iş maksatlarına ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin, çevresel meselelerin iş amaçlarına ve stratejilerine entegrasyonu ile ilgili çalışmaları mevcut olup (iş sürekliliği aksiyon planı vb.) fakat bu konuda bir açıklama yapmamıştır.
B7. Operasyon süreci dahil paydaşlık kıymet zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak halde çevresel bahislerin nasıl yönetildiği, iş gayelerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında çevresel bahisleri nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklaması konuları bedellendirilmektedir.
B8. Etraf konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının siyaset oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin çevresel mevzularda üyesi olduğu dernek, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu bulunmamaktadır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, güç idaresi, su ve atık su idaresi, atık idaresi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel tesirleri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir biçimde kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, çevresel göstergeler ışığında çevresel tesirleri ile ilgili bilgilerin dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir biçimde raporlanması konusunu kıymetlendirmektedir.
B10. Bilgileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl detayları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz datalarını toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl detaylarını açıklanması konusunu kıymetlendirmektedir.
B11. Evvelki yıllarla mukayeseli olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış yahut azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, evvelki yıllarla mukayeseli olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunun açıklanması konusunu kıymetlendirmektedir.
B12. Çevresel tesirlerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli amaçlar belirlenmiş, bu maksatlar ve geçmiş yıllarda belirlenen gayelere nazaran ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, çevresel tesirlerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli amaçların belirlenmesi, bu gayelerin açıklanması ve belirlenmiş olan bu gayelere nazaran rapor yılında gerçekleşen ilerlemeler hakkında bilgi verilmesi konusunu kıymetlendirmektedir.
B13. İklim krizi ile uğraş stratejisi oluşturulmuş ve planlanan hareketler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, iklim krizi ile gayret stratejisinin ve hareketlerinin açıklanması konusunu kıymetlendirmektedir.
B14. Eserler ve/veya hizmetlerin etrafa potansiyel olumsuz tesirini önlemek yahut bu tesirleri minimuma indirmek emeliyle program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin, eserler ve/veya hizmetlerinin etrafa potansiyel olumsuz tesirini önlemek yahut bu tesirleri minimuma indirmek hedefiyle çalışmaları mevcuttur. Lakin program ve prosedürler şimdi oluşturulmamıştır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon ölçülerinde azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, sunduğu eserler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz tesirini tedbire yahut minimize etme program ya da prosedürlerini açıklanması üçüncü tarafların sera gazı emisyon ölçülerinde azaltma sağlamaya yönelik aksiyonların açıklanması konusunu kıymetlendirmektedir.
B15. Çevresel tesirleri azaltmaya yönelik teşebbüs ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz ÇSY çalışmaları kapsamında yenilenebilir güç ile çalışan araçlar kiralamaya başlamıştır. Bu çeşit faaliyetleri artarak devam ettirecektir. İlerleyen devirlerde topluca raporlama gerçekleştirilecektir.
B16. Güç tüketimi (doğal gaz, motorin, akaryakıt, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) bilgileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, toplam güç tüketim datalarının raporlanması ve güç tüketimlerinin açıklanması konusunu kıymetlendirmektedir.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Şirketimiz, aylık olarak ilgili tahlilleri yapmakta olup üretim şirketi olmadığımızdan ve tüketim datalarımız genel merkez ofis binamızla hudutlu bulunduğundan açıklama yapılması gerekli görülmemektedir.
B18. Yenilenebilir güç kullanımının artırılması, sıfır yahut düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz ÇSY çalışmaları kapsamında elektrikli araç kiralaması yapmaktadır.
B19. Yenilenebilir güç üretim ve kullanım dataları kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir güç kullanımına dönük çalışmalar devam etmektedir.
B20. Güç verimliliği projeleri yapılmış ve güç verimliliği projeleri sayesinde elde edilen güç tüketim ve emisyon azaltım ölçüsü kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz güç verimliliği konusuna kıymet vermekte olup, bu mevzuda elektrikli araç kiralamasına başlamıştır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından yahut yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su ölçüleri, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin bu tarafta bir faaliyeti bulunmamaktadır.
B22. Operasyonlar yahut faaliyetlerinin rastgele bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade yahut Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin faaliyetlerinde bu konu bulunmamaktadır.
B23. Raporlama periyodunda biriken yahut satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin faaliyetlerinde bu konu bulunmamaktadır.
B24. Paydaşlık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise detayları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin faaliyetlerinde bu konu bulunmamaktadır.
B25. İştirakin çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin faaliyetlerinde bu konu bulunmamaktadır.
C. TOPLUMSAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Kozmik Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Kontratları ve başka ilgili mevzuatı kapsayacak biçimde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Siyaseti oluşturulmuş, siyasetin uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve siyaset ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz tüm yasal düzenlemelere tam ahenk göstermektedir. Bununla ilgili olarak ”İnsan Kaynakları Politikası” ve ”iş Etiği Kodu” oluşturulmuş ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmuştur. https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri
C1.2. Tedarik ve paha zinciri tesirleri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının uygunlaştırılması, bayan istihdamı ve kapsayıcılık bahislerine (cinsiyet, ırk, din, lisan, uygar durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, toplumsal ve kültürel farklılıklar vb. bahislerde ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X Şirketimizin kelam konusu konulara uygulamalarında özel değer arz etmektedir, ayrıyeten ”İnsan Kaynakları Politikası” ve ”iş Etiği Kodu” bulunmakta olup, şirketimizin kurumsal internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmuştur. https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri
C1.3. Makul ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere hassas bölümlerin (düşük gelirli kesitler, bayanlar vb.) yahut azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda kıymet zinciri boyunca alınan tedbirler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin bu konuda ”İnsan Kaynakları Politikası” ve ”iş Etiği Kodu” bulunmakta olup, şirketimizin kurumsal internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmuştur. https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk emekçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ait gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin bu konuda ”İnsan Kaynakları Politikası” ve ”iş Etiği Kodu” bulunmakta olup, şirketimizin kurumsal internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmuştur. https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat istikrarı tahlilleri ve yetenek idare mevzularına çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X Şirketimiz belirtilen konularda siyasetlerini oluşturmuş ve yayımlamıştır. Çalışan memnuniyetinin arttırılmasına dönük anket çalışmaları yapılmış, lakin anket sonuçları kamuya açıklanmamıştır. https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve uyuşmazlıkların tahliline ait düzenekler oluşturularak uyuşmazlık tahlil süreçleri belirlenmiştir.
X Şirketimiz belirtilen konularda siyasetlerini oluşturmuş ve yayımlamıştır. Çalışan memnuniyetinin arttırılması ve ölçülmesi konularında çalışmalar yapılmış lakin kamuya açıklanmamıştır. https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan periyot içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz belirtilen konularda siyasetlerini oluşturmuş ve yayımlamıştır. Çalışan memnuniyetinin arttırılması ve ölçülmesi konularında çalışmalar yapılmış fakat kamuya açıklanmamıştır. https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri
C1.6. İş sıhhati ve güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Çalışanlarımızın ortasından SEÇ-G (sağlık, emniyet çevre) temsilcileri bulunmakta olup kazaların önlenmesi için gerekli çalışmalar bu iş süreci sayesinde sağlanmaktadır. Raporlama devrinde bir iş kazası meydana gelmemiştir. İş kazası oluşması durumunda faaliyet raporunda açıklanacaktır.
C1.6. İş kazalarını tedbire ve sıhhatin korunması emeliyle alınan tedbirler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çalışanlarımızın ortasından SEÇ-G (sağlık, emniyet çevre) temsilcileri bulunmakta olup kazaların önlenmesi için gerekli çalışmalar bu iş süreci sayesinde sağlanmaktadır. Raporlama periyodunda bir iş kazası meydana gelmemiştir. İş kazası oluşması durumunda faaliyet raporunda açıklanacaktır.
C1.7. Ferdî bilgilerin korunması ve bilgi güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin, şahsî dataları ve data kapalılığını korumak ismine Şahsî Dataların Korunma Kanunu kapsamında oluşturduğu siyaseti bulunmaktadır. Bu siyaset kapsamında şahsî dataların korunmasına azami itina gösterilmektedir. Ayrıyeten Şirketimiz Şahsî Bilgilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamıştır. https://www.gezinomi.com/kvk-kanunu
C1.8. Etik siyaseti oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin ”İş Etiği Kodu” kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri
C1.9. Toplumsal yatırım, toplumsal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Şirketimiz bağış siyaseti kapsamında bağış yapmakla birlikte kurumsal toplumsal sorumluluk olarak isimlendirilebilecek ölçüde proje gerçekleştirmemiştir. Öbür mevzularda da bir faaliyeti bulunmamaktadır.
C1.10. Çalışanlara ÇSY siyasetleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Şirketimizin bu alandaki eğitim programları devam etmekte olup, bilgilendirme toplantıları yapılması hususu kıymetlendirilmektedir.
C2. Paydaşlar, Memleketler arası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin idaresi ve tahliline ait müşteri memnuniyeti siyaseti düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz müşterileri ile çok yakın çalışmakta olup, müşterinin şikayetlerini iletim idaresi ve tahliline ait müşteri memnuniyeti siyaseti uygulamaktadır. Müşterilerimize her tatil dönüşlerinde kişi bazında anketler gönderilmekte olup geri alınan bildirimler kapsamında düzgünleştirici uygulamalar gerçekleştirilmektedir.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen irtibat (hangi paydaş, bahis ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz paydaşlarla daima ve şeffaf bağlantısını sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında kaydedilen gelişmelerin açıklanması hususu bedellendirilmektedir.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen milletlerarası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Şirketimizin bu alanda bir faaliyeti bulunmamaktadır.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı yahut üye olunan memleketler arası kuruluş, komite ve prensipler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin bu alanda bir faaliyeti bulunmamaktadır.
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya milletlerarası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Şirketimizin bu alanda bir faaliyeti bulunmamaktadır.
D. KURUMSAL İDARE İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki önlemler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Sürdürülebilirlik alanındaki önlemler ve stratejilerin belirlenmesinde Menfaat sahipleriyle görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Stratejiler üzerinde çalışmalar devam ettiği için kısmen olarak işaretlenmiştir.
D2. Toplumsal sorumluluk projeleri, farkındalık aktiflikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun değeri hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Şirketimiz bu mevzularla ilgili olarak gerekli gördüğü farkındalık ve eğitim faaliyetlerini sonlu sayıda yerine getirmiştir. Süreç içerisinde arttırılması kıymetlendirilmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190372

BIST

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    hassas kontrollü klima Tesettür giyim Deneme bonusu veren siteler asibet asibet giriş roofbet roofbet giriş ofansifbet ofansifbet giriş avvabet avvabet giriş
       

    COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR - 2022 - İSTANBUL HABER 34