İstanbul Haber 34 – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ETILER BESİN VE T 2023-09-08 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! ETILER BESİN VE T ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09 Eylül 2023 - 6:24

ETİLER BESİN VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -245.634 2.864.600 -8.022.481 14.696.191 52.187.041 52.187.041
Transferler
14.696.191 -14.696.191
Devir Karı (Zararı)
6.367.976 6.367.976 6.367.976
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
62.776 62.776 62.776
Devir Sonu Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -182.858 2.864.600 6.673.710 6.367.976 58.617.793 58.617.793
Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -131.815 3.819.884 5.834.042 49.994.505 102.410.981 102.410.981
Transferler
49.994.505 -49.994.505
Devir Karı (Zararı)
293.647 293.647 293.647
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.441.367 6.441.367 -6.441.367 -6.441.367 -6.441.367
Öbür Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
98.636 98.636 98.636
Devir Sonu Bakiyeler
40.000.000 -6.441.367 2.894.365 -33.179 10.261.251 49.387.180 293.647 96.361.897 96.361.897

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.131.931 -12.074.263
Devir Karı (Zararı)
293.647 6.367.976
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.967.300 -1.401.635
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
795.399 233.982
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.947 -21.768
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.947 -21.768
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.469.440 -1.544
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
68.958 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.400.482 -1.544
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-1.103.212 -1.071.612
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.103.212 -1.071.612
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-418.277 -6.658
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.954.201 -623.516
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öteki Düzeltmeler
185.098 89.481
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.083.480 -18.078.936
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.833.352 613.376
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.377.056 -21.446
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.348.761 235.607
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-5.481.030 -17.425.010
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.064.719 -3.929.147
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
532.270 169.860
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.808 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-307.679 2.580.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-714.777 -302.944
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
-436.782 -426.860
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-277.995 123.916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.822.533 -13.112.595
Alınan Faiz
1.103.212 1.071.612
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
699.792 -33.280
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
-112.402 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.898.672 -7.450.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
318.500 640.953
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.217.172 -8.091.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.434.274 20.077.615
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-6.441.367 0
İşletmenin Kendi Hisselerini Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.441.367 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.537.313 20.782.236
Bağlantılı Taraflardan Alınan Öteki Borçlardaki Artış
0 5.000
Ödenen Faiz
-1.661.672 -391.118
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -318.503
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.596.329 553.154
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.596.329 553.154
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.253.907 23.954.849
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.657.578 24.508.003

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.657.578 23.253.907
Ticari Alacaklar
92.507.971 102.916.099
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
5 546.682 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 91.961.289 102.916.099
Başka Alacaklar
6 2.185.416 3.562.472
Stoklar
7 8.983.737 4.634.976
Peşin Ödenmiş Giderler
15 19.009.388 13.528.358
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 347.554 795.733
Öbür Dönen Varlıklar
14 553.937 117.155
ORTA TOPLAM
142.245.581 148.808.700
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
142.245.581 148.808.700
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
10 5.295.586 5.579.278
Maddi Duran Varlıklar
8 52.017.324 48.561.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.979.819 4.136.334
Şerefiye
11 436.473 436.473
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.543.346 3.699.861
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 31.551.468 29.611.431
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.844.197 87.888.546
TOPLAM VARLIKLAR
235.089.778 236.697.246
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.206.497 28.945.061
Alakalı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.206.497 28.945.061
Banka Kredileri
4 39.206.497 28.945.061
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.120.720 11.840.606
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.120.720 11.840.606
Banka Kredileri
4 12.544.527 11.177.546
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 576.193 663.060
Başka Finansal Yükümlülükler
4 27.950 65.999
Ticari Borçlar
36.608.226 48.672.945
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 36.608.226 48.672.945
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
16 1.573.930 1.041.660
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.152.083 9.662.232
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 10.152.083 9.662.232
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
24 262.107 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.324.317 2.854.877
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
13 68.958 0
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
12 7.255.359 2.854.877
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
708.482 986.477
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 708.482 986.477
ORTA TOPLAM
108.984.312 104.069.857
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.984.312 104.069.857
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.107.787 14.823.306
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.107.787 14.823.306
Banka Kredileri
4 8.538.806 8.166.666
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 6.568.981 6.656.640
Ticari Borçlar
728.074 637.266
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 728.074 637.266
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.755.170 14.552.700
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 13.755.170 14.552.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
152.538 203.136
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
13 152.538 203.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.743.569 30.216.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
138.727.881 134.286.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
96.361.897 102.410.981
Ödenmiş Sermaye
17 40.000.000 40.000.000
Geri Alınmış Hisseler (-)
-6.441.367 0
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
2.894.365 2.894.365
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.179 -131.815
Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
-33.179 -131.815
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-33.179 -131.815
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.261.251 3.819.884
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
49.387.180 5.834.042
Net Periyot Karı yahut Zararı
293.647 49.994.505
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.361.897 102.410.981
TOPLAM KAYNAKLAR
235.089.778 236.697.246

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
18 40.937.710 20.926.644
Satışların Maliyeti
18 -32.040.360 -13.527.049
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.897.350 7.399.595
BRÜT KAR (ZARAR)
8.897.350 7.399.595
Genel İdare Giderleri
19 -4.659.754 -2.502.864
Pazarlama Giderleri
19 -1.263.872 -303.112
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
20 3.343.160 3.201.770
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
-6.656.774 -1.079.175
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-339.890 6.716.214
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-339.890 6.716.214
Finansman Gelirleri
22 1.103.212 1.071.612
Finansman Giderleri
-2.170.165 -658.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.406.843 7.129.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.700.490 -761.760
Devir Vergi (Gideri) Geliri
24 -262.107 -1.385.278
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.962.597 623.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
293.647 6.367.976
DEVİR KARI (ZARARI)
293.647 6.367.976
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Paydaşlık Payları
293.647 6.367.976
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

Hisse Başına Çıkar 0,00730000 0,15920000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
98.636 50.221
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
123.294 62.776
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-24.658 -12.555
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-24.658 -12.555
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.636 50.221
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
392.283 6.418.197
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0
Ana İştirak Payları
392.283 6.418.197

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193461

BIST

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    hassas kontrollü klima Tesettür giyim Deneme bonusu veren siteler asibet asibet giriş roofbet roofbet giriş ofansifbet ofansifbet giriş avvabet avvabet giriş
       

    COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR - 2022 - İSTANBUL HABER 34