İstanbul Haber 34 – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

VESTEL ELEK SAN 2023-09-07 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! VESTEL ELEK SAN ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
08 Eylül 2023 - 6:12

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İştirak Finans Prensipleri Bilgi Formu )

Düzeltme Nedeni Özkaynak formülüyle kıymetlenen yatırımların karlarından(zararlarından) hisseler ve öbür borçlar (kısa ve uzun vadeli yükümlülükerde sınıflandırılanların toplamı) kalemleri güncellenmiştir.

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Dataların İlişkin Olduğu Finansal Tablo Yılı / Devri 2023 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket temel mukavelesinde yer alan faaliyet alanları ortasında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket temel kontratında İştirak Finans Prensiplerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 4,45
4) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Varlıklarının Meblağı (4E-4F) 2.557.332
5) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Borçlarının Fiyatı (5H-5I) 26.174.633

1) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Faaliyetlere Ait Temel Mukavele Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL KONTRAT HUSUSUNUN NUMARASI
1) Şirket temel kontratında Hisse Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) unsur 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) Şirket temel mukavelesinde, faaliyetleri ortasında Standart husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50’den fazlasına sahip olduğu bağlı iştiraklerinden (varsa) en az birisinin temel mukavelesinde Standart unsur 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

2) İmtiyazlı Hisse ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL KONTRAT UNSURUNUN NUMARASI
1) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde kar hissesi imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR
2) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde tasfiye hissesi imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

3) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
4) Kumar ve kumar kararındaki faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
5) İştirak temelli olanlar hariç finans bölümü faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
6) Basın-yayın ve bu çeşitten faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
7) Otel işletmeciliği, turizm kesimi faaliyetleri, çeşitli cümbüş ve tertip faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
TOPLAM 0

B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler 1.799.668
2) Finansman Gelirleri 7.605.005
3) Finans Dalı Faaliyetleri Hasılatı 0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0
5) Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 0
TOPLAM 9.404.673

C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 60
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 7.013.674
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 264.892
4) Kur Muhafazalı İştirak hesapları dahil iştirak temelli değerlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 0
5) SGK prim gelirleri 0
6) İştirak bankalarından alınan promosyon gelirleri 0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
8) Konusu kalmayan karşılıklar 26.201
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
10) Kira ve bakım tamirat gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 6.226
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 754
14) Dava gelirleri 0
15) İştirak Finans Unsurlarına uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 0
16) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan öteki gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 10.603
TOPLAM 7.322.410

Üstteki 16 numaralı husus için açıklama Duran varlık satış gelirleri dahil edilmiştir.

D) TOPLAM GELİRLER
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Hasılat 37.387.287
2) Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler 1.799.668
3) Finansman Gelirleri 7.605.005
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0
5) Finans Bölümü Faaliyetleri Hasılatı 0
6) Özkaynak Tekniğiyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 0
TOPLAM 46.791.960

4) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri 2.747.654
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 128.672
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 503.712
4) Finans Kesimi Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımlar 0
6) İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar 1.542.766
TOPLAM 4.922.804

F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Çekler 25.529
2) Kasa 55.290
3) Vadesiz mevduat hesapları 2.210.312
4) İştirak temelli yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur muhafazalı dahil iştirak bankalarında tutulan hesaplar) fiyatlar 0
5) İştirak Finans Prensiplerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı iştiraklerdeki şirket hisseleri 0
6) Kredi kartı alacakları 74.341
7) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan başka varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 2.365.472

Üstteki 7 numaralı unsur için açıklama

G) TOPLAM VARLIKLAR
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
Toplam Varlıklar 81.612.350

5) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.411.078
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.276.598
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.195.163
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 919.351
5) Finans Bölümü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
6) Öbür Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 78.917
TOPLAM 26.881.107

I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kiralama süreçlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 627.557
2) İştirak bankalarından alınmış krediler 0
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0
4) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan başka borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 78.917
TOPLAM 706.474

Üstteki 4 numaralı husus için açıklama Bağlantılı olmayan taraflara öbür borçlar kaleminden oluşmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192845

BIST

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    hassas kontrollü klima Tesettür giyim Deneme bonusu veren siteler asibet asibet giriş roofbet roofbet giriş ofansifbet ofansifbet giriş avvabet avvabet giriş
       

    COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR - 2022 - İSTANBUL HABER 34