İstanbul Haber 34 – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ETILER BESİN VE T 2023-09-08 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! ETILER BESİN VE T ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09 Eylül 2023 - 7:00

ETİLER BESİN VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -245.634 2.864.600 -8.022.481 14.696.191 52.187.041 52.187.041
Transferler
0 0 0 0 14.696.191 -14.696.191 0 0
Periyot Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 15.088.833 15.088.833 15.088.833
Hisse Sahiplerinin Öteki Katkıları
0 0 0 955.284 -955.284 0 0 0
Öbür Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 -20.971 0 115.616 0 94.645 94.645
Devir Sonu Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -266.605 3.819.884 5.834.042 15.088.833 67.370.519 67.370.519
Cari Devir 01.01.2023 – 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -131.815 3.819.884 5.834.042 49.994.505 102.410.981 102.410.981
Transferler
0 0 0 0 49.994.505 -49.994.505 0 0
Devir Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 10.269.527 10.269.527 10.269.527
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 197.228 0 0 0 0 197.228 197.228
Öteki Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
121.107 121.107 121.107
Periyot Sonu Bakiyeler
40.000.000 3.091.593 -10.708 3.819.884 55.828.547 10.269.527 112.998.843 112.998.843

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.411.186 -16.916.522
Devir Karı (Zararı)
10.269.527 15.088.833
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.436.058 -722.660
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
8,9 1.605.343 514.735
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
324.196 -401.645
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 324.196 -401.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.417.653 1.812.957
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 300.228 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.776.920 1.646.378
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 340.505 166.579
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-1.082.456 -1.956.020
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.317.273 -1.929.507
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
20,21 234.817 -26.513
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
24 171.322 -755.326
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 62.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.848.098 -29.934.954
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.514.298 -23.448.415
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -5.514.298 -23.448.415
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.835.904 -179.290
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.835.904 -179.290
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -24.798.505 370.453
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
15 1.013.510 -13.856.727
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.039.903 4.268.307
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.039.903 4.268.307
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 1.285.800 419.130
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.348.124 0
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.348.124 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 3.021.270 2.491.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.142.513 -15.568.781
Alınan Faiz
22 1.317.273 1.929.507
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -112.402
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 204.773 -2.081.070
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 -678.317 -1.196.178
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.706.212 -15.343.195
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.156.207 2.689.098
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 1.156.207 2.689.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.059.647 -18.147.909
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -16.059.647 -18.147.909
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
197.228 115.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.264.063 27.390.518
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.996.346 27.889.426
Kredilerden Nakit Girişleri
4 20.996.346 27.889.426
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
0 -359.482
Öbür Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -359.482
Ödenen Faiz
23 -3.732.283 -139.426
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.853.335 -4.869.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.853.335 -4.869.199
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.253.907 23.954.849
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.400.572 19.085.650

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.400.572 23.253.907
Ticari Alacaklar
108.939.410 102.916.099
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
5 449.600 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 108.489.810 102.916.099
Öteki Alacaklar
6 1.726.568 3.562.472
Stoklar
7 29.433.481 4.634.976
Peşin Ödenmiş Giderler
15 12.170.543 13.528.358
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 612.460 795.733
Başka Dönen Varlıklar
14 608.814 117.155
ORTA TOPLAM
160.891.848 148.808.700
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
160.891.848 148.808.700
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
10 5.011.894 5.579.278
Maddi Duran Varlıklar
8 62.740.015 48.561.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.823.303 4.136.334
Şerefiye
11 436.473 436.473
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.386.830 3.699.861
Peşin Ödenmiş Giderler
15 344.305 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 29.420.327 29.611.431
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.339.844 87.888.546
TOPLAM VARLIKLAR
262.231.692 236.697.246
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.684.676 29.674.120
Alakalı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.701.048 729.059
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 2.687.932 663.060
Öteki Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 13.116 65.999
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.983.628 28.945.061
Banka Kredileri
4 33.983.628 28.945.061
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 16.615.477 11.177.546
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.615.477 11.177.546
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 492.257 0
Öteki Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 16.123.220 11.177.546
Ticari Borçlar
5 35.701.068 48.672.945
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
16 2.327.460 1.041.660
Başka Borçlar
2.000.000 0
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
6 2.000.000 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 15.069.659 9.662.232
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
24 31.994 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.932.025 2.854.877
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
13 300.228 0
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.631.797 2.854.877
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 799.819 986.477
ORTA TOPLAM
116.162.178 104.069.857
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.162.178 104.069.857
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.972.215 14.823.306
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.972.215 14.823.306
Banka Kredileri
4 8.487.891 8.166.666
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 6.484.324 6.656.640
Öteki Finansal Yükümlülükler
4 4.666.667 0
Öteki Borçlar
6 985.390 637.266
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 12.166.543 14.552.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
279.856 203.136
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
13 279.856 203.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.070.671 30.216.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
149.232.849 134.286.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
112.998.843 102.410.981
Ödenmiş Sermaye
17 40.000.000 40.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
3.091.593 2.894.365
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.708 -131.815
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
-10.708 -131.815
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
-10.708 -131.815
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.819.884 3.819.884
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
55.828.547 5.834.042
Net Periyot Karı yahut Zararı
10.269.527 49.994.505
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
112.998.843 102.410.981
TOPLAM KAYNAKLAR
262.231.692 236.697.246

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2023 – 30.06.2023 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
18 65.738.651 60.379.218 24.800.941 39.452.574
Satışların Maliyeti
18 -52.494.919 -42.309.638 -20.454.559 -28.782.589
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.243.732 18.069.580 4.346.382 10.669.985
BRÜT KAR (ZARAR)
13.243.732 18.069.580 4.346.382 10.669.985
Genel İdare Giderleri
19 -11.414.601 -6.889.689 -6.754.847 -4.386.825
Pazarlama Giderleri
19 -2.112.679 -3.151.041 -848.807 -2.847.929
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
20 29.217.325 9.515.229 25.874.165 6.313.459
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
21 -15.125.599 -2.762.089 -8.468.825 -1.682.914
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
13.808.178 14.781.990 14.148.068 8.065.776
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 7.628 0 7.628
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -70.267 0 -70.267
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.808.178 14.719.351 14.148.068 8.003.137
Finansman Gelirleri
22 1.317.273 1.929.507 214.061 857.895
Finansman Giderleri
23 -4.661.004 -2.298.053 -2.490.839 -1.639.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.464.447 14.350.805 11.871.290 7.221.069
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-194.920 738.028 -1.895.410 1.499.788
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
24 -31.994 -17.299 230.113 1.367.979
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -162.926 755.327 -2.125.523 131.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
10.269.527 15.088.833 9.975.880 8.720.857
PERİYOT KARI (ZARARI)
10.269.527 15.088.833 9.975.880 8.720.857
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0
Ana İştirak Payları
10.269.527 15.088.833 9.975.880 8.720.857
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,25670000 0,37720000 0,24940000 0,21800000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
121.107 20.971 22.471 -29.250
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
151.383 26.214 28.089 -36.562
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-30.276 -5.243 -5.618 7.312
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-30.276 -5.243 -5.618 7.312
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.107 20.971 22.471 -29.250
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.390.634 15.109.804 9.998.351 8.691.607
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
121.107 20.971 22.471 -29.250
Ana İştirak Payları
10.269.527 15.088.833 9.975.880 8.720.857

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193464

BIST

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    hassas kontrollü klima Tesettür giyim Deneme bonusu veren siteler asibet asibet giriş roofbet roofbet giriş ofansifbet ofansifbet giriş avvabet avvabet giriş
       

    COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR - 2022 - İSTANBUL HABER 34