İstanbul Haber 34 – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

DIRITEKS DIRILIS 2023-08-28 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! DIRITEKS DIRILIS ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29 Ağustos 2023 - 8:00

DİRİTEKS DİRİLİŞ DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2023 – 30.06.2023 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
20 115.678 33.091.450
Satışların Maliyeti
20 -32.129.949
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.678 961.501
BRÜT KAR (ZARAR)
115.678 961.501
Genel İdare Giderleri
21 -1.954.713 -158.303
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
22 -10.479.718 -8.619.021
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.318.753 -7.815.823
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 76.388
Özkaynak Prosedürüyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 -126.438
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.445.191 -7.739.435
Finansman Giderleri
24 -437.730 -2.979.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.882.921 -10.719.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.786.226 2.600.169
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 10.786.226 2.600.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
-2.096.695 -8.118.858
PERİYOT KARI (ZARARI)
-2.096.695 -8.118.858
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
-8.387
Ana İştirak Payları
-2.088.308 -8.118.858
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.405 -26.968.659
Periyot Karı (Zararı)
-2.096.695 -8.118.858
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.393.433 -8.636.304
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
-4.462.681
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.815.268
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
581
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-437.461
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öteki Düzeltmeler
2.506.709
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Başka Düzeltmeler
-1.821.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.506.533 -10.289.885
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.230.897
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
113.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.847.760 -6.086.432
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.996 -33.548.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.699.769
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.405 -27.045.047
Alınan Temettüler
76.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -6.462.335
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -6.462.335
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.405 -33.430.994
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.971.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.405 -36.402.493
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.491 36.453.984
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.896 51.491

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.06.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.896 63.116
Ticari Alacaklar
6.305.978 8.533.034
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.305.978 8.533.034
Öbür Alacaklar
905.000 83.675
Bağlantılı Taraflardan Öteki Alacaklar
5 2.564 2.564
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
7 902.436 81.111
Stoklar
8 2.558.773 711.013
Peşin Ödenmiş Giderler
9 160.480 25.140
Başka Dönen Varlıklar
13 253.096 3.072
ORTA TOPLAM
10.251.223 9.419.050
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.251.223 9.419.050
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar
3.196.838
Öteki Alacaklar
505 505
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
7 505 505
Maddi Duran Varlıklar
11 54.651.595 46.271.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 713.233 714.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 2.635.607 5.711.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.000.940 55.895.320
TOPLAM VARLIKLAR
68.252.163 65.314.370
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 10.454.584 10.454.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.657.328 1.657.328
Ticari Borçlar
3.619.809 3.199.812
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
5 1.016.949
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.619.809 2.182.863
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
15 2.147.389 2.027.026
Öbür Borçlar
761.565 761.565
Bağlantılı Taraflara Öbür Borçlar
5 760.123 760.123
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
7 1.442 1.442
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 758.362 582.245
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 536.477 1.289.934
ORTA TOPLAM
19.935.514 19.972.494
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.935.514 19.972.494
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
Bağlantılı Taraflara Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.935.514 19.972.494
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
48.316.791 45.326.194
Ödenmiş Sermaye
17 10.650.000 10.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 256.125
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 500.000
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.728.838 37.914.998
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
17 45.709.779 36.164.913
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
17 45.709.779 36.164.913
Özkaynak Formülü ile Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Paylar
17 19.059 1.750.085
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -3.995.939
Öteki Karlar (Kayıplar)
17 -3.995.939
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 539.037 495.308
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
17 -3.272.962 -14.434.202
Net Periyot Karı yahut Zararı
17 -2.088.308 10.700.090
Denetim Gücü Olmayan Paylar
17 -142 15.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.316.649 45.341.876
TOPLAM KAYNAKLAR
68.252.163 65.314.370

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Hisse Sahiplerinin Ek Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Hisseler Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu Hisse Bazlı Ödemeler Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öbür Özkaynak Hisseleri Başka Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Karlar (Kayıplar) Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Çıkarlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara Ait Finansal Riskten Korunma Yararları (Kayıpları) Özkaynak Formülü ile Pahalanan Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Öteki Kar / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Opsiyonların Vakit Kıymetindeki Değişiklikler Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Bedelindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Formülü ile Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Hisseler Öbür Çıkar / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Başka Yine Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları) Öbür Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Tekrar Değerleme ve/veya Sınıflandırma Karları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Çıkarlar (Kayıplar) Başka Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 18.260.392
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Kusurlara Ait Düzeltmeler
0 0
Öteki Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-2.504.380 -2.504.380 -2.504.380
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Periyot Karı (Zararı)
2.504.380 -8.118.858 -5.614.478 -5.614.478
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.906.775 -578.186 3.180.069 -21.304.892 -21.304.892
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    hassas kontrollü klima Tesettür giyim Deneme bonusu veren siteler asibet asibet giriş roofbet roofbet giriş ofansifbet ofansifbet giriş avvabet avvabet giriş
       

    COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR - 2022 - İSTANBUL HABER 34